Твърдата вода представлява сериозен фактор при експлоатацията на домакинските уреди…